Prysportaal

Pryse / Prices

OPGESTEL DEUR: TAMATIEPRODUSENTE ORGANISASIE / COMPILED BY: TOMATO PRODUCERS’ ORGANISATION

Die inligting verskaf in die aangehegte verslag is baseer op verkoopsdata verskaf deur Johannesburg Varsprodukte Mark en Freshmark Systems./The information contained in the attached report is based on sales data provided by Johannesburg Fresh Produce Market and Freshmark Systems.

Alle syfers in ton behalwe waar anders aangedui./All figures in ton except where indicated to the contrary.

Alle pryse RSA
Cape Town Fresh Produce Market
Durban-varsprodukte markte
East London Fresh Produce Market
Johannesburg-varsprodukte markte
Pretoria Fresh Produce Market

Weeklikse opsomming

Grafiese voorstelling