Ons het hierdie bestrydingsprogram rakende die bestryding van TUTA ABSOLUTA met die vriendelike samewerking van Jaco de Bruyn, ‘n landboukundige by Bertie van Zyl (Edms) Bpk (ZZ2), ontvang. Dit is volledig in Tamatienuus, Des 2016 gepubliseer. Sien die skakel hieronder.

Dec 2016

Let op die verskeie waarskuwings dat die pes weerstandigheid kan ontwikkel indien die korrekte bespuitingsprogram nie gevolg word nie.

Die meegaande artikel verduidelik wat gebruik en hoe die ontwikkeling van weerstandigheid voorkom kan word.

Dit is veral belangrik dat produsente in ‘n streek sal saamwerk en gesamentlik op ‘n bespuitingsprogram sal besluit, aangesien die ongekoördineerde gebruik van verskillende produkte in ‘n bepaalde week in ‘n streek weerstandigheid kan bevorder.

Bo en behalwe die chemiese benadering, is ‘n feromoonroete ook beskikbaar. Keith Danckwerts van Riverside Bio Science het ‘n volledige reeks lokvalle en ook lok en dood (attract and kill) tegnologieë beskikbaar. U kan hom kontak by selfoonnommer 083 633 2336.

Vir hulp met die identifikasie van die pes, kan die kundigheid van Vivienne Uys by die LNR Roodeplaat Biosistematiese divisie gebruik gemaak word. Haar e-posadres is: UysV@arc.agric.za

Hierdie is ‘n pes wat nie sonder handskoene aangepak kan word nie, maar die goeie nuus is, dat indien die korrekte metodes gevolg word, die skade beperk en selfs uitgeskakel kan word.

(Ons dank aan ZZ2 vir die bereidwilligheid om die inligting met alle TPO-lede te deel.)